LêXuânHảo           Mặc dù


  Mặc dù –
Ta không còn yêu nhau nữa
Tôi vẫn hoài - Tôi - ngày xưa
Vẫn nhớ lời mình hẹn hứa
Thuở Đất Trời chưa tạo nắng mưa
Để muôn đời Anh mắc nợ
Kiếp này nối kiếp sau

              o0o

Mặc dù –
Ta không còn là của nhau
Tôi vẫn hoài - Tôi - thủa ấy
Sáng chiều vọng ngày sau
Ôm nỗi buồn quá khứ
Đời đổi thay muôn màu

              o0o

Mặc dù – Anh - lỗi hẹn
Tôi vẫn hoài - thiết tha
Thương cuộc đời dâu bể
Thương cuộc tình đã qua

              o0o

Và Tôi về gom góp
Trả lại Anh cho Người
Lời trắng như trang giấy
Ngàn năm buồn chao ơi!

              o0o

Nếu xưa mình không gặp
Đời Ta chừ ….
Ra sao?
Nếu xưa mình không hứa
Cuộc tình có …..
Lao đao????

 
  LêXuânHảo
11C-NK: 1970-1971