LêXuânHảo           Ngậm Ngùi


  Giờ Em là kỷ niệm
Âm thầm đi theo Anh
Tình xưa chừ đã chết
Tương lai buồn như đêm

              o0o

Giờ Em là quá khứ
Dĩ vãng Anh ngày xưa
Tình mong manh như khói
Cơn gió vừa đổi mùa


              o0o

Giờ Anh lòng thay đổi
Như nắng sáng mưa chiều
Giờ Anh theo người mới
Em một đời hắt hiu

              o0o

Giờ Anh là kẻ lạ
Ngàn năm và ngàn năm
Lời hẹn xưa bỏ lại
Cho khoản đời xa xăm

              o0o

Giờ ta về hai ngả
Đời buồn tênh…. buồn tênh!
Nếu xưa mà - biết vậy…
Em chẳng thèm yêu Anh….

              o0o

Giờ hiểu ra thì đã
Ta làm lỡ đời nhau
Tình Anh như vôi bạc
Em – muôn đời - xót đau!

 
  LêXuânHảo
11C-NK: 1970-1971