THUYỀN GIẤY


 

Nguyễn Hạnh
Ngày xưa gấp thuyền giấy
Thả xuống dòng sông quê
Con thuyền trôi nhè nhẹ
Chở niềm vui thơ ngây

Hôm nay con thuyền giấy
Gấp tò lịch mỗi ngày
Thả xuống dòng ký ức
Chở thời gian hửng hờ

Ngày xưa con thuyền giấy
Dào dạt những ước mơ
Lặng thầm trên biển nhớ
Con thuyền giấy bây giờ!

Nguyễn Hạnh