Pleiku và thời gian….


  Thu Thủy        
1976- RƠÌ PLEIKU

Đưa mình ra đi…
Một sớm mù sương

Trời buồn muốn khóc
Bỏ lại sau lưng
Một thời tuổi trẻ
Một bóng hình ai
Đã là quá khứ
Hành lý mang theo
Cỏi lòng hụt hẩng
Một trái tim đau
Một cuộc tình quên
Một đời mưa bảo.
1979- RỜI VIỆT NAM

Tháng ba tàn cánh hoa vàng
Chim xuôi cánh rộng về miền biễn xa
Còn đây phố núi mình ta
Tháng ngày hiu hắt hát ca nhớ người.
THÁNG 9, 2008- TRỞ VỀ

Trở về như kẽ lạ
Thềm xưa dấu rêu phong
Bạn cũ còn bao mấy
Đời trôi giạt mù tăm.
THÁNG 11, 2008- CALIFORNIA

Nơi đây cũng có
Những sớm mù sương
Những chiều se lạnh
Nhưng sao nỗi nhớ
Vẫn mãi khôn nguôi
Hạnh phúc kiếm tìm
Còn trong giấc mộng
Về đâu? Về đâu?
Một bóng trăng non...

THU THỦY
Tháng 11 năm 2008