Biển Hồ Một Thời Để Nhớ

 

 

Chim Sáo Sang Sông                      

                       

    Ngày thu quét lá lưng trời

Còn ai chải tóc hiên ngồi ngó ra

     Từ em chim sáo bay qua

Rớt lòng hạt nở màu hoa nhớ người...

     Ta về nhắn với đất trời

Mai sau còn lại đôi lời thiết tha

     Chiều xưa mở cổng nhìn xa

Đồi xanh thẳm bóng hiên nhà hôm nao

     Một dòng suối nhớ chiêm bao

Đêm nằm mắc võng đếm sao nghe buồn...

     Từ người và chuyện sắt son

Chuyện tình chẳng vẹn đôi đường thế thôi

     Đành như nước chảy hoa trôi

Chim bay về Bắc, mây dời cầu Đông

     Người xa chim sáo sổ lồng

Tương tư chải sợi tóc lòng quạnh hiu...

                                     Camhuong