LỆ BIỂN

                    Hồ Đắc Thiếu Anh

Thả một giọt nước mắt vào lòng đại dương

Biển trở mình xao xác

Sóng dìu  nhau vỗ bọt trắng đôi bờ

Sóng tạ từ hôn môi cát vàng xưa

Cát hát câu ca người đi kẻ ở

 

Thả một giọt nước mắt vào lòng đại dương

Biển khóc gừng cay muối mặn

Sóng ngậm sao khuya dấu tiếng thở dài

Sóng vỗ muôn chiều xoáy vỡ tim  ai

Âm vang lắng chìm giọt sầu lệ biển

 

Thả một giọt nước mắt vào lòng đại dương

Biển chao nghiêng một phía

Giọt từ bi rửa phiền muộn mênh mông

Giọt hợp tan vào giòng chảy có không

Cơn mộng ảo xao biển tình biên biếc

 

Thả một giọt nước mắt vào lòng đại dương

Biển mơ hồ vị ngọt

Sóng khẻ khàng gối sóng ngỡ trăm năm

Sóng nghiêng vai đỡ vội  ánh  trăng rằm

Chia niềm vui cho đời khô ráo lệ

 

Thả một giọt nước mắt vào lòng đại dương

Biển vòng tay đợi chờ !