Biển Hồ Một Thời Để Nhớ

Trang Chủ Trung Hoc Pleiku Pleime Phạm Hồng Thái Minh Đức Phao Lồ Bồ Đề

Những oản Thơ Tình Dề Thương

LêXuânHảo

Tôi về ôm cõi riêng tư

Thương sao yêu dấu hình như . . . không còn

Ngày mai Dallas có buồn

Houston còn khóc dỗi hờn không Anh?

Ngày mai đời vắng. . . Chúng mình

i. Về - Texas - mông mênh lạc loài. . .

Vơí tôi: Anh cả một đời

Với Anh: Tôi chỉ một thời đam mê

Anh. Về nắng sớm mưa trưa

Tôi. Trong tim đợi từ chua. . . biết buồn!

Dallas! Bây giờ buồn vui ra sao?

Trong Anh còn chút ái yêu nào?

Tôi! kỳ vọng từng âm hưởng củ

Nghe hồn mình chùng ngã lao dao. . .

Ngày mình chia tay

Biển mặ n Anh về; Nắng khô Tôi ở

Gió trên môi ngồi chờ

Nụ hôn yêu khuân chở

Vấn vương trong hồn làm tim Tôi bơ vơ . . .

Nhớ oi là nhớ !!!

Tháng Năm nào mình gặp lại

Vâng!

Nhớ oi là nhớ !!!

ôi m?t chùng trong nhau.

Lòng hắt hiu; Hoàng hôn bật máu

ời buồn. êm thênh thang trong góc phố sầu ơi

Thương sao Tôi trái tim mồ côi

((*!!*)))LêXuânHảo

Tặng Ntyd