Biển Hồ Một Thời Để Nhớ- Quang Lê

Trang Chủ Trung Hoc Pleiku Pleime Phạm Hồng Thái Minh Đức Phao Lồ Bồ Đề

Nhng Đon Thơ Tình D Thương

Lê Xuân Ho

Và Ta về chôn kín

Xóa bỏ hết ngàn xưa

Tình mênh mông xa vắng

Cơn gió vừa trở mùa

 

Và chiều Thu lá đổ

Ngủ trên đôi vai buồn

Anh quay lưng chối bỏ

Hết rồi thời yêu thương

 

Và Ta thành kẻ lạ

Nhìn nhau hồn xót đau

Ngút ngàn Tôi nỗi nhớ

Khuôn tim hiền Anh đâu?

 

Và như trang thư cũ

Nhàu nát giữa lòng người

Đổi thay Anh muôn kiếp

Tình thủy chung riêngTôi!

 

Rồi cứ thế đời ngủ trong quên lãng

Lặng câm Tôi ngày tháng thức buồn phiền

 

Và, Ta về quên nhau!

 

((((*!*))LêXuânHảo

Gởi Pleiku