THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Kinh anh Nguyễn Phúc!

Nhờ anh Phúc chuyễn lời chia buồn của chúng tôi đến Cô Nguyễn thị Hạnh và gia đình:    Nhận đợc tin buồn Thân sinh của Cô Nguyễn thị Hạnh, nguyên Giáo Sư trường Trung hoc Pleiku, trung hoc Pleime, đã qua đời tại Sài Gòn. Toàn thể cựu học sinh Liên trường Trung hoc Pleiku thành kình chia buồn cùng Cô Nguyển thị Hạnh và tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh cụ Ông sờm tiêu diêu miền cực lạc.  

  Ban Đại Diện cựu học sinh Liên trường Trung hoc Pleiku.