Về thăm trường cũ       

        ( Tặng Hải,Hiền, Khánh, Nhung)

 

           Ai hát bài mái trường xưa,

           Cho tôi nhớ mùa đi học..

           Cổng trường còn vương làn tóc!

           Lay bay sang đến lưng đường...

 

                    Bạn bè mỗi đứa một phương

                    Ðứa theo chồng về xứ lạ,

                    Kẻ thì vượt biên nơi xa..

                    Người ra vỉa hè kiếm sống!

 

           Ðâu rồi những ngày thơ mộng?

           Ép cánh phượng hồng cho nhau..

           Níu lời thầm gọi mùa sau

           Qua mau lưng chừng thế kỉ,

 

                     Thương tằm chớm óng đường tơ,

                     Ngẩn ngơ nỗi niềm nhớ bạn...

                     Thi thoảng đôi tiếng giảng bài,

                     Dấu mực trên tà áo phai!...

    

                                              Camhuong