Những vu vơ
                từ một hành tinh khác


  H Nguyen             

  Một chút tình
Em Minh Đức – tóc dài tha thướt
Người đi qua đời tôi
Dửng dưng mà như khóc
Oán trách nhiều không người

Nhà thờ và hàng thông
Vãn thường như nhau
Phượng hồng giờ đã mất
Sân trường cũ về đâu
Em cũng mờ xa khuất
Mà vẫn thương như nhau…
Rồi ấm ức một niềm đau

Chỗ em ngồi
Hang đá nay đâu
Tương tư mãi sân trường
Giờ ở nơi nào

Trong anh áo xưa màu trắng
Vẫn trắng
Và vị đắng cuộc đời
Hồng ?
Anh vẫn nhớ em

Hồn xưa và hôm nay
Tàn theo gió heo may
Sắt se cơn gió lạnh
Theo sương mờ bay bay


Em vẫn bay bay
Như mơ mà như thực
Sương mờ bay
Và vẫn nhớ em say…!

 
  H Nguyen - Minh Đức