Ngày Họp Mặt
             Minh Đức


  Thu Hương        

  Bao năm mê mãi đời cơm áo
Quên cả trường xưa lẫn hẹn thề
Lòng có nhiều khi buồn muốn khóc
Ước ngây thơ áo trắng lại bay về

Phố núi mù sương chiều quán vắng
Bùi ngùi đôi mắt niú chân ai
Viên kẹo tan rồi phơi ngọt đắng
Tình xưa những tưởng đã phôi phai

Phượng đỏ sân trường, em bé thơ
Hồn nhiên trống dục buổi tan giờ
Thơ ngây thủa đó em làm khổ
Lòng đau theo mắt liếc ơ thờ
 
  Thu Hương 2007
Cựu H/s Minh Đức