Viễn Nhớ


  Thu Hương          

 

  Ở một góc lầu mơ-viễn mơ
Nhìn thông soi bóng nắng mong chờ
Dấu bông quỳ dại sau làn tóc
Em cười trong gió-mắt nai tơ
  Gọi gió tình em mười sáu tuổi
Giử gìum mây nhé mộng hai mươi
Chiều nay sóng dậy trong lòng nhớ
Thầy cũ! trường xưa! bạn với mơ!
  Cười khóc mừng nhau ngày họp mặt
Nhớ thương theo kỷ niệm dâng đầy
Bao năm xưa ấy-mơ và thật
Tình nào em gởi lúc chia tay

 
  Thu Hương 2007
Cựu H/s Minh Đức