Thư Cám Ơn của Soeur Nguyễn T. Khiết & Soeur Phương Hoa gửi ân nhân và GĐMĐ

  A. Thư cảm tạ của Soeur Nguyễn Thị Khiết, Nhà Nuôi Trẽ Mồ Côi Sao Mai, Pleiku:

--- On Wed, 2/18/09, khietnguyen wrote:
From: khietnguyen
Subject: thu cam on
To: nguyenphucmd@yahoo.com
Date: Wednesday, February 18, 2009, 5:29 AM

THƯ CÁM ƠN

Chào các anh chị Gia Đình Minh Đức.

Tôi là Soeur Madeleine Sophie Nguyễn thị Khiết, Chủ nhiệm nhà nuôi trẽ mồ côi Sao Mai, 65 Wuu Pleiku - Gia Lai.

Thay mặt cho 50 cháu mồ côi, chân thành gửi đến GĐMĐ đã quan tâm giúp đở các cháu trong năm 2008, bằng cách tặng qùa bằng tiền mặt, áo quần,giày dép cho các cháu dùng.

Chúng tôi mong sự quan tâm tiếp tục giúp đở của GĐMĐ mổi ngày một phong phu hơn.

Nữ Tu Nguyễn thị Khiết


*****************************************************


B. Thư cảm tạ của Soeur Phương Hoa, Pleiku:

From: Phuong Hoa
Subject: Thu cam on
To: nguyenphucmd@yahoo.com
Date: Friday, February 20, 2009, 11:54 PM
Anh chị em GĐMĐ và A. Phúc mến !

Lời đầu thư xin gởi đến Anh và những vị Ân Nhân Gia Đình Minh Đức những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Nguyện xin tình yêu Chúa Ky Tô ban cho anh cùng những vị Ân Nhân mọi ơn lành hồng phúc.

Anh Phúc mến ! Soeur xin thay mặt cho các trẽ em học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa, gởi lời cám ơn Anh cùng những vị Ân Nhân vì tình yêu thương và chia xẽ đã gởi đến cho các em sách, vở, bút , nhờ đó các em có phương tiện học tập tốt hơn.

Xin các vị Ân Nhân tiếp tục giúp đở cho các em ở vùng sâu vùng xa này, nếu có thể được xin cho các em quần áo đồng phục, áo lạnh, sách, vở, đễ các em có niềm vui và hăng say học tập tốt.

Một lần nửa Soeur xin chân thành cám ơn anh cùng các vị Ân Nhân. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả.

Kính thư
Soeur Maria Phương Hoa