Tìm bạn …

oOoMình là Nguyễn Phước Qúy Hoan cựu H/s Trung Học Pleiku nk: 67-69 và sau đó là cựu h/s Trung Học Minh Đức nk: 69-74. Nay nhờ trang web Liên trường gửi những thông tin của mình lên đây đễ mong sao có một số bạn bè đã lâu không còn liên lạc được biết hoặc có nhũng bạn bấy lâu nay không biết sẽ nhận được và bắt liên lạc lại với nhau.

Xin liên lạc về địa chỉ email của mình: nguyenRoyal56@yahoo.com.vn hay nguyenroyal56@gmail.com , điện thọai .08.38333027 hay 0903698306. Hoặc gửi vào LienTruongPleiku@gmail.com mục Tìm Bạn.

Mong sẽ lượm lặt “sỏi đá” thật nhiều đễ cùng đóng góp cho trang web của chúng ta ngày càng phong phú.

Thân ái.

Nguyễn Phước Qúy Hoan
Cựu H/s Trung Học Pleiku và Minh Đức


Qúy Hoan và các bạn TH Pleiku nhân ngày mừng thượng tho Thầy Tôn Thất Hàn (Trãng Bom, 2008)