Những Đoản Thơ Tình Dễ Thương


  Lê Xuân Hảo              

  Tôi về ôm cõi riêng tư
Thương sao yêu dấu hình như. . . không còn
Ngày mai Dallas có buồn
Houston còn khóc dỗi hờn không Anh?
Ngày mai đời vắng. . . Chúng mình
Đi. Về - Texas - mông mênh lạc loài. . .
Với tôi: Anh cả một đời
Với Anh: Tôi chỉ một thời đam mê
Anh. Về nắng sớm mưa trưa
Tôi. Trong tim đợi từ chưa. . . biết buồn!

Dallas! Bây giờ buồn vui ra sao?
Trong Anh còn chút ái yêu nào?
Tôi! kỳ vọng từng âm hưởng cũ
Nghe hồn mình chùng ngã lao đao. . .

Ngày mình chia tay
Biển mặn Anh về; Nắng khô Tôi ở
Gió trên môi ngồi chờ
Nụ hôn yêu khuân chở
Vấn vương trong hồn làm tim Tôi bơ vơ. . .
Nhớ ơi là nhớ!!!
Tháng Năm nào? mình gặp lại?
Vâng!
Nhớ ơi là nhớ!!!
Đôi mắt chùng trong nhau.
Lòng hắt hiu; Hoàng hôn bật máu
Đời buồn. Đêm thênh thang trong góc phố sầu ơi
Thương sao Tôi trái tim mồ côi
  LêXuânHảo
Tặng Ntyd, tháng 5 năm 2008