Phân Ưu


Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Linh Mục Thomas Lê Thanh Ánh

Nguyên chánh xứ Hiếu Đạo Pleiku - cựu Hiệu trưỡng Trường TH Hiếu Đạo Pleiku, Pleiku

đã được Chúa gọi về lúc 5 giờ sáng ngày 27 tháng 9 năm 2008
tại tòa TGM Kontum-Việt Nam, hưỡng thọ 90 tuổi.

Trước sự ra đi vĩnh viễn của người Cha chung khả kính, cựu Giáo sư và học sinh Liên Trường Pleiku xin gửi lời thành kính phân ưu Cộng Đòan dân Chúa và chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse sớm đưa linh hồn Cha Thomas Lê Thanh Ánh về hưỡng phước Thiên Đàng.

Cựu G/s và H/s Liên Trường Pleiku hải ngoại thành kính phân ưu.


Xin thông báo:

Một Thánh lể cầu nguyện cho LM Thomas Lê Thanh Ánh sẽ được tổ chức tại:
Thánh Đường THÁNH LINH (Holly Spirit Church)
17270 Ward Street
Fountain Valley, CA 92708 USA
lúc 18:00 giờ ngày Chủ nhật 05 tháng 10 năm 2008
Nhom Thân Huu Xu Hiếu Đạo Pleiku