GỞI MỘT CHÚT TÌNH


  Lê Phận        thân tặng các bạn nơi xa...


Có ai về phố núi
Cho tôi gởi lời thăm
Ngôi trường Minh Đức cũ
Dạt dào bao mến thương


Vẫn con đường Lê Lợi
Vẫn giáo đường chuông ngân
Mà sao xa vời vợi
Những tình cảm thân quen


Trường ơi! Xa vẫn nhớ
Bờ rêu phủ tường leo
Ngày bên nhau bở ngỡ
Giờ hun hút cánh bèo


Thầy cô còn mấy người
Lấy bụi phấn làm vui
Nghĩa tình quên đâu dễ
Buồn ngập hồn chơi vơi


Bạn bè nay mấy đứa
Tìm lại chút hương xưa
Âm thầm ôm kỷ niệm
Nói chi thêm cũng thừa


Trường, thầy cô, bạn hữu
Cho tôi gởi trái tim
Dù nơi xa vẫn nhớ
Khung trời xưa mênh mang


Lê Phận - Cựu H/s TH Minh Đức