NGÀY VỀ


  Kim Thanh        Thương tặng các bạn GĐMĐ và đễ nhớ những người bạn xưa ...


p ủ bao ngày mộng nào vơi
Đàn chim lưu lạc, bốn phương trời
Xuân sang đến hẹn bay về tổ
Gom góp mây trời dạ bày phơi

Mái cũ trường xưa khéo lệ rơi
Ai còn? Ai mất ? dạ bồi hồi
Đàn chim lạc dấu dăm ba đứa
Xa lánh ưu phiền nghỉ cuộc chơi…Kim Thanh, Pleiku ngày Về Nguồn 2007
Cựu H/s Minh Đức