mưa


  Thơ: Trần thị Bích        
Mưa Sai gòn có làm em nhớ,
Vuông cửa kính nhạt nhoà,
Khi cơn bão đi qua


Nơi đây,
Ta gọi em là mưa
Mưa nỗi nhớ làm ướt mèm Phố Núi


Mưa Pleiku vẫn thế,
Mưa khóc cho ta
Một đời tiếc nuối


Không giữ được em
Để lạc mất giọt mưa
Trong giòng thác cuộc đời…


TrầnthịBích
Cựu H/s Minh Đức