Mừng 40 năm lễ Thụ Phong Linh Mục

Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh

22/12/1968 – 22/12/2008


Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thụ phong Linh Mục,
chúng con xin gửi lời chúc mừng Đức Cha.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng qua lời cầu bầu
của Đức Mẹ Maria, các Thánh Nam Nữ trên trời và
Thánh bổn mệnh Micae tuôn đổ tràn đầy hồng ân,
hướng dẫn và gìn giữ Đức Cha luôn hồn an, xác mạnh
để tiếp tục sứ mệnh Chúa đã trao ban trên con đường
phụng vụ Giáo Hội và tha nhân.

Cựu G/s và H/s Trung Học Minh Đức, Pleiku.